שהםטק – תכנית מנהיגות מקוונת בבתי הספר היסודיים  

שהםTEC – תכנית מנהיגות מקוונת בבתי הספר היסודיים.

במסגרת יוזמות מקדמות תקשוב באגף החינוך במועצה המקומית שהם, נפתחה זו השנה השנייה תכנית מנהיגות 

מקוונת ולמידה שיתופית, לכלל בתי הספר היסודיים ביישוב. מטרת התכנית לקדם מעורבותם של תלמידים

בהובלת מהלכים של הסברה, תמיכה והעברת ידע בתחום האינטרנט  המחשב והטכנולוגיות המתקדמות לידי כלל 

תלמידי בית הספר. בתכנית ייחשפו התלמידים ללמידה באמצעות יישומים טכנולוגיים, לתרגול מיומנויות מחשב

והעברת ידע טכנולוגי ולעבודה עם כלים דיגיטליים נבחרים, אותם יביאו לידי ביטוי בבניית פעילויות מתוקשבות

בית ספריות סביב מוגנות ברשת ובנושא השנתי "70 שנה למדינת ישראל".

הכירו את שהם Tec

הגדרות כלליות כניסה למערכת