‏ל' תשרי תשע"ט

                                                                                                      ‏09 אוקטובר 2018

הורים יקרים,

נוהל כניסה לבית הספר

ע"פ הנחיות משרד החינוך ומחלקת הביטחון אנו מבקשים, מכם ההורים, לסייע לנו בהבהרה ובהעמקת המודעות לנושא הביטחון והבטיחות אצל הילדים ולהקפיד על נוהל כניסה לבית הספר . אין משום נוהל זה לפגוע בכבודכם ובמעורבותכם כהורים.

1.     כניסת הורים לבית הספר תתאפשר עד השעה 8:00 בבוקר. לאחר השעה 8:00 הורים יורשו להיכנס לביה"ס רק בתיאום עם המזכירות או עם אחד מאנשי  הצוות החינוכי.

2.     מאבטח לא יאפשר כניסה של אדם שאינו תלמיד או איש סגל של המוסד לתחומי המוסד החינוכי, במהלך יום הלימודים, ללא אישור של בעל תפקיד מהנהלת המוסד.

3.     חובה על המורשה להיכנס לביה"ס להציג תעודה מזהה ולהירשם אצל המאבטח.

4.     הורה/ מבקר אינו יכול להסתובב בחצר ביה"ס או להיכנס לכיתות בלי אישור ומלווה מטעם הנהלת ביה"ס.

המאבטח אינו רשאי לקבל  חפצים מהורי בית הספר (מסיבות ביטחוניות) ולכן אנו מבקשים להיערך מראש ולהביא את כל מה שצריך עד השעה 8:00 בבוקר. במקרה ויש צורך למסור חפץ יש ליצור קשר עם מזכירות ביה"ס.

5.     נוהל יציאת תלמיד

א.  תלמיד לא יעזוב את שטח בית הספר לפני סיום מערכת הלימודים שלו.

  ב.  שחרור תלמידים במהלך יום הלימודים יעשה רק בליווי מבוגר מבני   המשפחה, או מי שהוסכם עליו מראש עם הנהלת ביה"ס, וכמובן רק לאחר קבלת אישור יציאה בכתב מהמזכירות לשומר.

       ג.  אישור שחרור תלמיד מבית הספר יכול להינתן רק על ידי חבר צוות  מוביל  בבית הספר בכתב. מזכירה, מנהלת, סגנית, יועצת, מחנכת.

      ד. בכל מקרה לא יצא תלמיד משער בית הספר ללא אישור בכתב   ממזכירות   בית הספר.

נודה על שיתוף פעולה למען ביטחון ילדנו

פנינה אלמוג מנהלת ביה"ס

הגדרות כלליות כניסה למערכת