לוח צלצולים

8:00- 9:00  שיעור ראשון

9:00-9:40 שיעור שני

9:40-9:55 הפסקת אוכל 

9:55-10:15 הפסקת חצר

10:15-11:00 שיעור שלישי

11:00-11:45 שיעור רביעי

11:45-12:00 הפסקה

12:00-12:45 שיעור חמישי

12:45-13:30 שיעור שישי

הגדרות כלליות כניסה למערכת