1.        פתיחת שנת הלימודים

הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי הספר העל-יסודיים ובכיתות י"ג- י"ד יתחילו ביום ראשון, א' באלולהתשע"ט1.9.2019, בשעה הראשונה על פי מערכת השעות הקבועה.

2.        סיום שנת הלימודים

בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תסתיים השנה ביום שלישיח' בתמוז התש"פ, 30 ביוני 2020.

בתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים ובכיתות י"ג-י"ד תסתיים השנה ביום שישי, כ"ז בסיוון התש"פ19 ביוני 2020 (התאריך הוקדם בשל השבת).

3.        סך ימי הלימוד

סך כל ימי הלימוד בתי הספר שמלמדים בהם חמישה ימים בשבוע

  • בבתי הספר היסודיים  לפחות 181 ימי לימוד
  • בבתי הספר העל-יסודיים  לפחות 173 ימי לימוד.

סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם שישה ימים בשבוע

  • בבתי הספר היסודיים  לפחות 219 ימי לימוד
  • בבתי הספר העליסודיים – לפחות 210 ימי לימוד.

מילוי מכסת ימי הלימוד לשנת הלימודים התש"פ הוא באחריותו של מנהל בית הספר.

4.        חגי ישראל

 

החג

התאריך

הערות

ראש השנה

ערב ראש השנה ושני ימי החגהימים ראשון,שני ושלישיכ"ט באלול התשע"ט עד ב'בתשרי התש"פ, 29-30 בספטמבר 2019

ו-1 באוקטובר 2019הלימודים יתחדשו ביוםרביעיגבתשרי התש"פ, 2 באוקטובר 2019.

 

יום הכיפורים

ערב החג ויום החג, הימים שלישי ורביעי,

ט'-י' בתשרי התש"פ, 9-8 באוקטובר  2019.הלימודים יתחדשו ביום חמישי, י"א בתשריהתש"פ, 10 באוקטובר 2019.

 

חג הסוכות

ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י"ד בתשרי התש"פ, 13 באוקטובר 2019, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התש"פ, 22באוקטובר 2019. הלימודים יתחדשו ביוםרביעי, כ"ד בתשרי התש"פ, 23 באוקטובר2019.

 

חג הסיגד*

יום רביעי, כ"ט במרחשוון התש"פ,

27 בנובמבר 2019.

חג הסיגד הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך.

חנוכה

 מיום שלישי, כ"ו בכסלו התש"פ,

24 בדצמבר 2019, עד יום שני, ב' בטבתהתש"פ, 30 בדצמבר 2019.

הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבתהתש"פ, 31 בדצמבר  2019.

 

ט"ו בשבט

יום שני, ט"ו בשבט התש"פ,

10 בפברואר 2020.

יום ט"ו בשבט הוא יום לימודים.

פורים

הימים שני, שלישי ורביעי, י"ג, י"ד ו-ט"ו באדרהתש"פ, 11-9 במרס 2020. הלימודים יתחדשו ביום חמישי,ט"ז באדר  התש"פ, 12 במרס 2020.

 

פסח

מיום שלישי, ו' בניסן התש"פ, 31 במרס 2020, עד יום חמישי, כ"ב בניסן התש"פ, 16 באפריל  2020. הלימודים יתחדשו ביום שישי, כ"ג בניסן התש"פ, 17 באפריל 2020.

 

יום העצמאות

יום רביעי, ה' באייר התש"פ29 באפריל2020. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ו' באיירהתש"פ, 30 באפריל 2020.

 

ל"ג בעומר

יום שלישי, י"ח באייר התש"פ, 12במאי 2020.

הלימודים יתחדשו ביום רביעי, י"ט באיירהתש"פ, 13 במאי 2020.

 

יום ירושלים

יום שישי, כ"ח באייר התש"פ, 22 במאי 2020.

יום ירושלים הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים.

חג השבועות

ערב החג, החג ואסרו חג, הימים חמישישישיושבת, ה'-ז' בסיוון התש"פ, 30-28 במאי 2019. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ח' בסיוון התש"פ, 31 במאי 2020.

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת