כללי שימוש באתר

האתר הבית ספרי נועד לרכז עבורכם ההורים ועבור התלמידים את המידע הקבוע
והשוטף על הנעשה בביה"ס ובכיתה בה לומד ילדכם, המידע מתעדכן מידי יום באתר .
כמו כן, האתר משמש כסביבת למידה מתוקשבת ע"י כניסה למאגר הבית ספרי והעירוני.
האתר משמש לשמירת עבודות וקבצים של הילדים בביה"ס ובבית ע"י העלאת הקבצים

לאתר בתוך "הקבצים שלי".

מדיניות השימוש באתר

השימוש בכלי האתר השונים,נגיש באופן מלא לחברי האתר בלבד. כלל התלמידים וחברי הצוות קיבלו שם משתמש וסיסמה,המשמשים אותם לכניסה לאתר.
אנו מתחייבים לשמור על זכויות יוצרים של כל היצירות בהן נעשה שימוש במסגרת האתר.
במידה והנך חושב/ת כי פגענו בזכות יוצרים כלשהי, נא יידע/י אותנו בהקדם באמצעות מנגנון "צרו קשר".
יש להקפיד על שימוש בכללי שיח תרבותי ושמירה על שפה נאותה ומכובדת במסגרת הכתיבה באתר.
ניתן להגיב על התכנים השונים באתר באמצעות מנגנון "צרו קשר", או באמצעות "תיבת ההודעות".
הקפידו על הכללים לגלישה בטוחה ברשת.

גלישה בטוחה,פורייה ומהנה
צוות בית הספר "אבני החושן".

הגדרות כלליות כניסה למערכת