כתוב את הכותרת כאן

חזון בית-חינוך אבני החושן

פיתוח אורח חיים בית-ספרי שיש בו חינוך לאמונה, אהבת האדם, אהבת הארץ ומורשת עם ישראל.

טיפוח והעצמת הפרט , חיזוק תחושת השייכות והמסוגלות , העצמה, שיתוף פעולה ומתן הזדמנויות לכל ילד וילדה לאינטליגנציות וסגנונות. 

פיתוח קהילה חברתית לומדת שמתקיימים בה: שיח תרבותי מקדם אקלים חברתי ערכי ולימודי , קיום תהליכיםשל העמקת ידע ותחומי משמעות תוך  התנסות חווייתית המאפשרת לילדים לפתח את זהותם, תרבותם ומעמיקה את מחויבותם כבוגרים לקהילתם.

פיתוח חשיבה שיש בה גמישות, סקרנות ושבירת תבניות, העלאת רעיונות ויצירת מצרפי ידע וטכנולוגיות, התנסות והתמודדות עם שינויים ואי וודאות .

להיות בית – ספר מאתגר ומחולל הזדמנויות לחשיבה יצירתית, רעיונאית ויצרנית, ומפתח מסוגלות למצוינותוהצלחה.

חזון בית הספר בשילוב התקשוב

אנו בבית הספר שואפים להנחיל לתלמידים את השימוש במחשב/אינטרנט ככלי להפצת מידע, ליצירת תקשורת בונה בין הלומדים וככלי ליצירה ושיתוף. אנו פועלים כך מתוך ידיעה שכיום התלמיד נחשף לשימוש פעיל בשפה חזותית (בעידן הקולנוע/טלוויזיה/מולטימדיה דיגיטאלית) ומאמינים שכלי זה יסייע לנו כמורים להטמיע אמונה, ערכים ומסרים חינוכיים בצורה מיטבית.

הטמעת הסביבה מתוקשבת בהוראה, למידה והערכה והפיכתה לאורח חיים בית ספרי

מתן מענה לשונות בין הלומדים בקצב הלמידה, בסגנון ובתכנים באמצעות הטכנולוגיה המתקדמת.

שמירה על אורחות מסורת לצד הקדמה הטכנולוגית, יצירת איזון בין השניים בהתאמה לערכי בית הספר.

פיתוח מאגר יחידות הוראה מתוקשבות כחלק מספריה דיגיטאלית שתהווה משאב שנבנה ומתפתח כל העת.

מעבר הדרגתי לניהול פדגוגי מתוקשב שיאפשר תהליכי הערכה מעצבת.                   

פיתוח מקצועי של צוות בית הספר ע"י הדרכות  פנימיות וחיצוניות.

הגדרות כלליות כניסה למערכת