גלישה בטוחה ברשת תשע"ט

 השבוע הלאומי לגלישה בטוחה השנה ייערך בתאריכים: 7-3 בפברואר 2019, ויוקדש לנושא: "גם ברשת יש גבול״. הוא יתמקד בעידוד התלמידים לפתח "שרירי" בחירה והתנהלות מתוך שיקול דעת, איפוק, אמפתיה, הבנה של מותר/אסור, מתאים/לא מתאים באופן שמותאם למרחב גלישה בטוחה, ובקידום תקשורת בינאישית רגישה, מוגנת ומקרבת, הרואה את העצמי וגם את האחר. זאת תוך כדי חיזוק נורמות התנהגות ראויות ברשת והעלאת המודעות למצבים מורכבים המתעוררים בה.

מצורפת תכנית המכילה מגוון פעילויות להפעלה בכיתה ובחדר מחשבים, המקדמות מרחב גלישה בטוחה ברשת.

                                      לטבלת הפעילויות לחץ כאן

אנו מאחלים לכל התלמידים המשך שנת תקשוב פורייה וגלישה בטוחה ונבונה,

הנהלת ביה"ס וצוות התקשוב.

הגדרות כלליות כניסה למערכת