שבוע האינטרנט הבטוח 7-11.2.2021

הרשת היא עוגן לשמירה על חיבורים וחברויות.
אנו מעודדים אתכם התלמידים לשמור על קרבה חברתית, גם אם מרחוק, ולפתוח את חדרי ליבכם.
עם זאת, ננחה אתכם כיצד להתנהל נכון ברשת, התנהלות מוגנת בטוחה ורגישה כלפי עצמכם וכלפי אחרים.

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת