קישורים שימושיים

שבוע גלישה בטוחה -3-7.2.2019


השבוע השנה יוקדש לנושא: "גם ברשת יש גבול״.
הוא יתמקד בעידוד התלמידים לפתח "שרירי" בחירה והתנהלות מתוך שיקול דעת, איפוק, אמ
פתיה, הבנה של מותר/אסור,
מתאים/לא מתאים באופן שמותאם למרחב גלישה בטוחה, ובקידום 
תקשורת בינאישית רגישה, מוגנת ומקרבת, הרואה את העצמי וגם את האחר.
זאת תוך כדי חיזוק נורמות התנהגות ראויות ברשת והעלאת המודעות למצבים מורכבים המתעוררים בה.
 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת