תפריט

קישורים שימושיים

פתיחת שנת הלימודים

הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי הספר העל-יסודיים ובכיתות י"ג- י"ד יתחילו ביום ראשון, כ"ב באלול התשע"ח, 2.9.2018, בשעה הראשונה על פי מערכת השעות הקבועה.

סיום שנת הלימודים

–          בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תסתיים השנה ביום ראשון, כ"ז בסיוון התשע"ט, 30 ביוני 2019.

–          בבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים ובכיתות י"ג-י"ד תסתיים השנה ביום חמישי, י"ז בסיוון התשע"ט, 20 ביוני 2019.

2.   מספר ימי הלימוד

סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם חמישה ימים בשבוע

  • בבתי הספר היסודיים – לפחות 181 ימי לימוד
  • בבתי הספר העל-יסודיים – לפחות 175 ימי לימוד.

סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם שישה ימים בשבוע

  • בבתי הספר היסודיים – לפחות 218 ימי לימוד
  • בבתי הספר העל-יסודיים – לפחות 210 ימי לימוד.

מילוי מכסת ימי הלימוד לשנת הלימודים התשע"ט הוא באחריותו של מנהל בית הספר.

3.   חגי ישראל

החגהתאריךהערות
ראש השנהערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון, שני ושלישי, כ"ט באלול התשע"ח עד ב'בתשרי התשע"ט, 11-9 בספטמבר 2018. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג' בתשרי התשע"ט, 12 בספטמבר 2018. 
יום הכיפוריםערב החג ויום החג, הימים שלישי ורביעי,ט'-י' בתשרי התשע"ט, 19-18 בספטמבר 2018. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, י"א בתשרי התשע"ט, 20 בספטמבר 2018. 
חג הסוכותערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י"ד בתשרי התשע"ט, 23 בספטמבר 2018, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התשע"ט,2 באוקטובר 2018. הלימודים יתחדשו ביוםרביעי, כ"ד בתשרי התשע"ט, 3 באוקטובר2018. 
חג הסיגד*יום רביעי, כ"ט במרחשוון התשע"ט,7 בנובמבר 2018.חג הסיגד הוא יום לימודים, והואיצוין באירועים במוסדות החינוך.
חנוכהמיום שלישי, כ"ו בכסלו התשע"ט,4 בדצמבר 2018, עד יום שני, ב' בטבת התשע"ט, 10 בדצמבר 2018.הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת התשע"ט, 11 בדצמבר 2018.  
ט"ו בשבטיום שני, ט"ו בשבט התשע"ט,21 בינואר 2019.יום ט"ו בשבט הוא יום לימודים.
פוריםהימים רביעי, חמישי ושישי, י"ג, י"ד ו-ט"ו באדר ב' התשע"ט, 22-20 במרס 2019. הלימודים יתחדשו ביום ראשון,י"ז באדר ב' התשע"ט, 24 במרס 2019. 
פסחמיום חמישי, ו' בניסן התשע"ט, 11 באפריל2019, עד יום שבת, כ"ב בניסן התשע"ט,27באפריל 2018. הלימודים יתחדשו ביוםראשון, כ"ג בניסן התשע"ט, 28 באפריל2019. 
יום העצמאותיום חמישי, ד' באייר התשע"ט, 9 במאי 2019. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ה'באייר התשע"ט, 10 במאי 2019.הוקדם
ל"ג בעומריום חמישי, י"ח באייר התשע"ט,23 במאי 2019.הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"ט באייר התשע"ט, 24 במאי 2019. 
יום ירושליםיום ראשון, כ"ח באייר התשע"ט,2 ביוני 2019.יום ירושלים הוא יום לימודים, והואיצוין באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים.
חג השבועותערב החג, החג ואסרו חג, הימים שבת, ראשון ושני, ה'-ז' בסיוון התשע"ט,10-8 ביוני 2019. הלימודים יתחדשו ביוםשלישי, ח' בסיוון התשע"ט, 11 ביוני 2019. 

4.   ימי צום*

היוםהתאריךהערות
צום גדליהיום רביעי, ג' בתשרי התשע"ט,12 בספטמבר 2018 
עשרה בטבתיום שלישי, י' בטבת התשע"ט,18 בדצמבר 2018 
תענית אסתריום רביעי, י"ג באדר ב' התשע"ט,20 במרס 2019 
שבעה עשר בתמוזיום ראשון, י"ח בתמוז התשע"ט,21 ביולי 2019נדחה
תשעה באביום ראשון, י' באב התשע"ט,11 באוגוסט 2019נדחה

* בבתי הספר שהמורים והתלמידים בהם צמים יסתיימו הלימודים בשעה 13:30.

5.   ימי זיכרון ממלכתיים

ימי הזיכרון המפורטים להלן אינם ימי חופשה. המחנכים יקדישו חלק מהשיעורים בימים אלה לזכר הנפטרים.

היוםהתאריךהערות
יום הזיכרוןלרחבעם זאבי ז"ליום שלישי, ל' בתשרי התשע"ט,9 באוקטובר 2018 
יום הזיכרוןליצחק רבין ז"ליום ראשון, י"ב במרחשוון התשע"ט,21 באוקטובר 2018 
יום הזיכרוןלדוד בן גוריון ז"ליום רביעי, ו' בכסלו התשע"ט,14 בנובמבר 2018 
ציון יוםזאב ז'בוטינסקי ז"ליום חמישי, י"ב בטבת התשע"ט, 20 בדצמבר 2018 
יום הזיכרוןליוסף טרומפלדור ז"ליום שני, י"א באדר ב'התשע"ט, 18 במרס 2019 
יום הזיכרוןלשואה ולגבורהיום חמישי, כ"ז בניסן התשע"ט,2 במאי 2019 
יום הזיכרוןלחללי צה"ליום רביעי, ג' באייר התשע"ט,8 במאי 2019הוקדם. הלימודים ביום זה יסתיימו בשעה 12:00 בצוהריים.
ציון יוםבנימין זאב הרצל ז"ליום רביעי,י' באייר התשע"ט,15 במאי 2019 
הגדרות כלליות כניסה למערכת