קישורים שימושיים

אלול וחגי תשרי - פעילויות ומשימות מקוונות

אלול – חודש הרחמים והסליחות (פורטל עובדי הוראה)

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/noseem_nilmadim/elul-rahmim-slihot/

 

אתר גלים

פעילויות מומלצות לחודש אלול –
כל הפעילויות – אפשר להקרין בכיתה או להקצות אותם לתלמידים

·       סליחות  
·       אדון הסליחות – תפילות ראש השנה  
·       כלי מכוער 
·       סליחה: ממי ועל מה?
·       בין כסה לעשור. פעילות לראש השנה 
·       סליחה
·       מנהגי ראש השנה
·       תקיעות השופר בראש השנה
·       השופר – פעילות לקראת ראש השנה (מקרן)

הגדרות כלליות כניסה למערכת